Expositie: Teeken Akademie, Boris Peeters en Christien van Driel

Boris Peeters

Boris Peeters en Christien van Driel, Middelburgse stadstekenaars presenteren tot 20 februari 2023 hun werk in bij ons in de winkel.

Boris Peeters is een professioneel kunstenaar, afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Kampen in de richting ‘Illustratie’. En dat is goed te zien. Middelburg beweegt in zijn heldere lijnen op wonderlijke wijze: overal ziet hij leven. Zelfs het stadswapen kijkt je aan. Gebouwen en situaties blijven herkenbaar maar krijgen net die persoonlijke twist waardoor het typisch werk van Boris is.

Christien van Driel

Christien van Driel tekent en aquarelleert wat haar opvalt. Als stadstekenaar-liefhebber legde ze situaties in de stad vast die als het ware vroegen om in beeld gebracht te worden met haar vlotte tekenpen. Wanneer ze onderweg is, heeft ze een schetsboekje bij zich. Op de expositie is een leporello te zien: een ingenieus gevouwen boekje met tekeningen waar de stadsdichter Aschwin van den Abeele tekst bij heeft gemaakt.

De editie 2022 kwam tot stand met steun van het Familiefonds Hurgronje en het Prins Bernard Cultuurfonds.

De expositie is tot 20 februari in de Drvkkery te zien.