Meet & greet Olga Majeau

Auteur Olga Majeau bezoekt de Drvkkery op zaterdag 26 september voor een meet & greet. Dit naar aanleiding van het verschijnen van haar tweede roman Eenzaam de dapperen. Herinneringen aan een verzwegen moeder

Het boek is gebaseerd op een waargebeurd verhaal waarbij herinneringen een centrale plek innemen. Wij maken herinneringen, maar herinneringen maken ons ook. Zijn herinneringen wel zo waar als we denken dat ze zijn? Hoe kleuren ze ons bestaan? Wat blijft er van ons over in de verhalen van anderen? 

In het begin van de jaren ’70 komt een moeder van een gezin van twee zoons om bij een auto-ongeluk. Vier decennia later zijn de sporen van wat dat met de nabestaanden van het gezin heeft gedaan nog alom aanwezig. Herinneringen zijn vervormd, de banden tussen vader en zoons en de zoons onderling vertroebeld door verzwegen emoties en frustraties. Ook aan het beeld van de moeder en de dag van haar ongeluk blijken voor iedereen andere herinneringen te kleven.

Het verhaal speelt zich af over een periode van veertig jaar in een dorp aan de voet van de Franse Pyreneeën. De jongste zoon heeft zijn land verlaten. Elke zomer keert hij er terug en beziet hij de familietaferelen steeds meer als buitenstaander. Hij realiseert zich hoe die ene tragische gebeurtenis allesbepalend is geweest, en zijn levensloop en karakter compleet heeft gevormd. En niet alleen zíjn leven, maar ook dat van zijn vader en broer.

Heimwee naar zijn land heeft hij niet. Pijn om daar te zijn waar zijn wortels liggen en waar hij al lang geleden niet anders kon dan ervandaan te vertrekken, des te meer. Het wordt tijd om een streep te trekken.

Olga Majeau schreef ook Een schitterend isolement Een zoektocht naar het leven en lot van haar overgrootvader, de Hongaarse baron Árpád Eperjesy. Een familiering en twintig brieven die Árpád aan zijn dochters schreef vanuit de Hongaarse goelag vormen het startpunt van de vele reizen die Majeau ondernam om de familiegeschiedenis te achterhalen.

Informatie

Datum zaterdag 26 september 2020
Tijd 13:00 - 15:00
Locatie de Drvkkery
Prijs Vrije inloop
Olga Majeau