Nazanine Hozar - Aria

Tip van Saskia

1953, Teheran. Een baby wordt gevonden in een steegje, aan haar lot overgelaten. De jonge soldaat Behrouz besluit het meisje een leven te geven. Een leven dat gevormd zal worden door drie verschillende vrouwen.

Zahra, de vrouw van de soldaat, ze haat het meisje en mishandelt haar. Later komt Aria terecht bij Fereshteh die haar beschermt en zorgt dat ze naar school kan. Later wordt Aria naar de familie Shirazi gestuurd waar ze leert lezen en schrijven. Mevrouw Shirazi betekent meer voor haar dan ze had kunnen bedenken.

Nazanine Hozar beschrijft het verhaal van dit meisje met de sluimerende Iraanse revolutie op de achtergrond. Iran, waar je mening je in de cel kan doen belanden en je niet zeker bent of je er levend uitkomt. Waar je keuzes moet maken over vriendschap, liefde en geloof die je het leven redden of het leven kosten. 

Dit boek mag je niet missen. Het laat je zien wat de gevolgen kunnen zijn van politieke gebeurtenissen voor relaties tussen mensen onderling. Ik heb het gelezen met een gevoel van bewondering voor de sterke vrouwen en een gevoel van afschuw dat één man zoveel invloed heeft. Wat ben ik blij dat ik in Nederland woon en mag denken, vinden en voelen wat ik wil…

Nazanine Hozar - Aria

Bestel dit boek in de webshop