Tip van Jelmer: Sanne Bloemink - De wilde wereld

In de serie ‘Vitale ideeën voor de wereld van morgen’ schrijven verschillende auteurs in zo’n 100 pagina’s over de belangrijkste vraagstukken in een wereld na Covid-19. Bijvoorbeeld over de voedselketen, de gezondheidszorg en de economie. Door het virus worden veel van de systemen die we als noodzakelijk beschouwden ter discussie gesteld, en realiseren we ons: het moet anders. Maar hoe?

In De wilde wereld verkent journalist Sanne Bloemink onze relatie met de natuur in de wereld van morgen. Ze zoekt naar vernieuwende ideeën die onze verbondenheid met het natuurlijke systeem weer kunnen vergroten. Via vooruitstrevende wetenschappers, denkers, auteurs en kunstenaars maak je in dit boek kennis met eigenzinnige en soms ook controversiële initiatieven en ideeën. Bijvoorbeeld over een verregaande rol van technologie bij natuurherstel. Maar ook de interessante vraag of een giraffe een mens kan betalen in ruil voor bescherming. En kunnen we dankzij technologie zó goed naar de natuur luisteren dat de Noordzee over tien jaar aan de politieke tafels zit?

Sanne Bloemink - De wilde wereld

Bestel dit boek in de webshop

De wilde wereld
Een nieuwe relatie met de wereld
Sanne Bloemink