Voorjaarsexpositie Kunsthandel De Directiekamer

Kunsthandel De Directiekamer exposeert permanent Zeeuwse schilderijen van o.a. Hermanus Berserik, Alfons van Dijck, Maurice Góth, Johan ten Klooster, Dirk Koets, Jan Frederik Schütz, Willem Johannes Schütz, W.F.A.I Vaarzon Morel e.a.

Dit voorjaar aandacht voor het werk van Reimond Kimpe.

 

Over Kimpe en zijn ontwikkeling als kunstschilder

Na enige tijd in Zeist gewoond te hebben, vestigde Kimpe zich met zijn vrouw Clarisse van Meerhaeghe in Middelburg. Zijn huis aan de Heerengracht in Middelburg kreeg de naam ‘De Blauwvoet’ een verwijzing naar het Vlaamse activisme.

Tot 1923 was hij actief als aannemer. Hij bouwde woningen en hij legde betonwegen aan, maar zag zich in 1923 gedwongen zijn bedrijf op te geven. Hij werd kunstschilder en verwierf al snel een zekere regionale bekendheid. In de periode 1929-1945 was hij actief als bestuurslid van het Kunstmuseum in Middelburg. Dit museum was vanaf het begin van zijn ontwikkeling als kunstschilder geïnteresseerd in zijn werk.

In de jaren 1929-1932 verbleef Kimpe meerdere keren voor een langere tijd in Parijs. Ook reisde hij door Duitsland, Italië, Oostenrijk en Spanje. In Italië kwam hij in contact met Otto van Rees, die hem in Parijs introduceerde bij Pablo Picasso, Marc Chagall en Juan Torres Garcia. Kimpe werd in Parijs lid van de Surindépendants en exposeerde met hen. De Parijse jaren leidden tot het ontstaan van een aantal abstracte schilderijen.

Overigens zijn abstracte schilderijen niet typerend voor het werk van Kimpe. Hij is vooral bekend geworden door het verbeelden van het Zeeuwse leven. Hij schilderde markante figuren in Zeeuwse dracht. Het schilderij ‘Westkapelle’ uit 1938 is typerend voor zijn werkwijze in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog. Twee Zeeuwse mannen vullen nagenoeg het gehele beeldvlak. Daartussen is een meisje in klederdracht geplaatst. De achtergrond toont een mix van zijn favoriete elementen: zee, schepen, dijken en in dit geval de huizen van Westkapelle. 

 

 

Voor afbeeldingen, beschrijvingen en prijzen zie: www.janlouter.nl

Informatie

Datum donderdag 07 april 2022
dinsdag 21 juni 2022
Tijd 09:30 - 17:00
Locatie De Drvkkery
Westkapelle Reimond Kimpe