Zeevonken: Het water stijgt!

Zeventig jaar geleden braken de dijken. Met 1836 dodelijke slachtoffers werd het voor Nederland de grootste natuurramp van de 20ste eeuw. Deze catastrofe liet groot verdriet en verlies na, gaf ook het huidige Zeeland zijn gezicht én bevat het appèl om toekomst actief onder ogen te zien. 

Programma:

  • Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen, schrijfster van Wij en het water, vertelt over de eeuwenlange strijd tegen het water die de Nederlandse identiteit beïnvloedde.
     
  • Schrijfster Corine Nijenhuis vertelt naar aanleiding van haar pas verschenen boek ‘Een nieuwe tijd’ over hoe de Ramp een stempel drukte op het huidige tijdsgewricht.
     
  • Studenten watermanagement  en docent onderzoekers van de HZ University schetsen met inbreng van het publiek de mogelijke toekomstscenario’s voor onze zuidwestelijke delta. 
     
  • Troubadour Broeder Dieleman zingt  over kreken, Scheldes en verdronken land: zijn geliefde Zeeland.

Het publiek wordt uitgenodigd om met de schrijvers, wetenschappers, young professionals, politici en kunstenaars in gesprek te gaan over  mogelijke toekomsten en de consequenties voor waterveiligheid, zoet water, energie, voedselvoorziening en leefbaarheid in deze Delta.

Zeevonken-Special is een gezamenlijk evenement van Cultureel podium De Oostkerk, HZ University of Applied Sciences (#waterstories) en boekhandel de Drvkkery.  

Informatie

Datum woensdag 08 februari 2023
Tijd 19:30 - 22:00
Locatie Oostkerk Middelburg
Prijs €15,00
  tickets
Oostkerk Zeevonken