Retourneren

De Drvkkery hanteert een termijn van veertien dagen om uw aankoop te kunnen retourneren. Deze termijn gaat in wanneer u uw bestelling heeft ontvangen. In onderstaand overzicht leest u meer over uw herroepingsrecht, onze voorwaarden en de manier waarop u uw aankoop kunt retourneren.

 • U heeft 2 mogelijkheden om uw bestelling te retourneren:

  1) U brengt uw bestelling gratis terug in de winkel van de Drvkkery

  a) U krijgt uw geld contant terug exclusief eventuele betaal- of verzendkosten of
  b) U zoekt een ander boek uit in de boekhandel voor hetzelfde bedrag exclusief eventuele betaal- of verzendkosten.

  Boekhandel de Drvkkery
  Markt 51
  4331 LK Middelburg

  2) Stuur op eigen kosten uw bestelling retour naar de Drvkkery 

  U kunt de overeenkomst op twee verschillende manieren ontbinden (zoals hieronder beschreven).

  a) Stuur het onbeschadigde artikel binnen 14 dagen na ontvangst in de, indien redelijkerwijs mogelijk, originele verpakking, naar het retouradres:

  Boekhandel de Drvkkery
  Markt 51
  4331 LK Middelburg


  Wij storten het volledige aankoopbedrag terug op uw rekening inclusief (eventuele) verzend- en betaalkosten van de zending. Retourkosten zijn voor eigen rekening.

  b) Door gebruik te maken van het herroepingsformulier en dit naar ons te mailen of te versturen. Wij geven u een bedenktijd van 14 dagen.
  Wij storten het volledige aankoopbedrag terug op uw rekening inclusief (eventuele) verzend- en betaalkosten van de zending. Retourkosten zijn voor eigen rekening. 

 • Wat is herroepingsrecht?

  De Drvkkery hanteert een zichttermijn van veertien dagen (voor thuisbezorgbestellingen), ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren. U kunt het artikel o.v.v. van uw naam, telefoonnummer en ordernummer retourneren.

  U kunt het artikel retourneren/verzenden naar:

  Boekhandel de Drvkkery
  Markt 51
  4331 LK
  Middelburg

  Na ontbinding van de overeenkomst (moment van annuleren, terugzenden bestelling) wordt het aankoopbedrag inclusief eventuele betaal- of verzendkosten door de Drvkkery terugbetaald aan de koper binnen 14 dagen. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Een terugboeking verzorgen wij binnen 2 tot 7 werkdagen. Uitgezonderd machtigingsbetalingen i.v.m. stornerings termijn 8-14 werkdagen. Het aankoopbedrag zal de Drvkkery binnen 14 dagen na ontbinding aan de koper terugbetalen.

  Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

  Herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende artikelen

  - ebooks en luisterboeken: een download van een ebook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat de download is gestart. Door op "afrekenen" te klikken stemt u namelijk in met directe levering en ziet u af van het herroepingsrecht. U wordt in het bestelproces hier ook op gewezen.

  - Gepersonificeerde boeken: een boek wat op aangeven van de consument is samengesteld (bv een Baantjer waarin u de hoofdrol speelt).

  Instructies voor herroeping

  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag voor verkoopovereenkomsten: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

  of

  voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u de Drvkkery (Markt 51, 4331 LK, Middelburg, bestel@drukkerijmiddelburg.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

  Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.”.

  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Gevolgen van de herroeping

  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

  Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011

  U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.”;

  De directe kosten van het terugzenden, pakketpost via PostNL € 6,95 van de goederen komen voor uw rekening.

  U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen."

  Met klachten en vragen over boeken die u heeft besteld via onze webshop voor ophalen in de boekhandel dient u zich te wenden tot de Drvkkery (Markt 51, 4331 LK, Middelburg, bestel@drukkerijmiddelburg.nl)

 • De Drvkkery hanteert een zichttermijn van veertien dagen (voor thuisbezorgbestellingen), ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren. U kunt het artikel o.v.v. van uw naam, telefoonnummer en ordernummer naar ons postbusnummer retourneren.De Drvkkery raadt aan de bestelling via thuisbezorgen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Is een artikel beschadigd bij ontvangst? Meld dit dan zo snel mogelijk. Bij een later defect zie ook artikel 10 van onze algemene voorwaarden.

  • U kunt onze klantenservice schriftelijk of per e-mail: (bestel@drukkerijmiddelburg.nl) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product. U krijgt altijd binnen 5 werkdagen bericht over de oplossing. Bij een vervangend nieuw artikel krijgt u deze gratis thuisgestuurd.
  • U kunt de overeenkomst ontbinden, door dit schriftelijk of per e-mail: (bestel@drukkerijmiddelburg.nl) te melden. In dit geval storten wij het volledige bedrag terug op uw rekening inclusief verzendkosten.

  U kunt het artikel dan kosteloos retour zenden naar ons antwoordnummer die u naar aanleiding van uw klacht van ons ontvangt.

 • Bewaar uw bewijs van retourverzending goed, mocht het pakketje kwijt zijn dan kunnen wij naar deze Track & Trace-code vragen. De Drvkkery is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte pakketjes.